Copyright

Alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (www.degoedesintnijkerk.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft zijn eigendom van De Goede Sint Nijkerk.
Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, zonder voorafgaande hiervoor schriftelijke toestemming is verleend door De Goede Sint Nijkerk.
www.degoedesintnijkerk.nl
© Copyright 2019